Stránky Spolku Otec vlasti Karel IV., z. s.

AKTUÁLNÍ INFORMACE HLEDEJTE PROSÍM od 1. 12. 2015 NA WWW.OTECVLASTI.EU

Spolek Otec vlasti Karel IV., z s.

Spolek  (do konce roku 2013 ještě jako občanské sdružení) vznikl, aby propagoval názory, postoje a myšlenky Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jednoho z nejvýznamnějších panovníků v historii naší vlasti.

Spolek chce přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice a pomáhat navracet smysl tradici, odpovědnosti a toleranci.

Spolek chce také upozorňovat na evropský rozměr osobnosti Karla IV.
 

10. 12. 2015

Spuštěn nový design webu www.otecvlasti.eu

Dne 1. 12. 2015 byl spuštěn nový design webu www.otecvlasti.eu. Postupně budeme zpřístupňovat kalendář akcí měst, obcí, neziskových organizací a dalších, které připravili k nadcházejícímu 700. výročí narození Karla IV.

Stěžejní páteří nového webu je také interaktivní mapa Spolku karlovských míst, která se bude v průběhu měsíce prosince 2015 plnit odkazy na jednotlivá karlovská místa. O Spolku karlovských míst více zde.

Dopis ministrovi kultury Hermanovi s apelem na zachování dotačního titulu pro neziskové organizace k 700. výročí narození Karla IV.

31. 10. 2015

Dopis ministrovi kultury Hermanovi s apelem na zachování dotačního titulu pro neziskové organizace k 700. výročí narození Karla IV.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. v dopise ministru kultury Hermanovi a premiérovi Sobotkovi apeluje na zachování dotačních titulů MK pro neziskové organizace a některých dalších aktivit v rámci vládního návrhu k 700. výročí narození Karla IV., který bude znovu projednáván 2. listopadu 2015.

více
Spolek karlovských míst v programu České televize Události v kultuře

26. 8. 2015

Spolek karlovských míst v programu České televize Události v kultuře

U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. odvysílala ČT rozsáhlou reporáž o vznikajícím televizním filmu o mládí Karla IV. "Hlas pro římského krále" a dalším celovečerním filmu "Římská jízda". V závěru reportáže představila ředitelka našeho Spolku např. platformu Spolku karlovských míst - podrobněji o akcích viz levé menu.

Na reportáž se můžete podívat zde (reportáž začíná v 3:14; o našich projektech začátek 4:55):


http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000120825/

více
Velké Rytířské slavnosti na Pražském hradě; 11. - 12. 7. 2015; Jelení příkop - areál Pražského hradu

7. 7. 2015

Velké Rytířské slavnosti na Pražském hradě; 11. - 12. 7. 2015; Jelení příkop - areál Pražského hradu

Dovolte, abychom Vás pozvali na akci „Velké Rytířské slavnosti na Pražském hradě“ – které se konají 11. - 12. 7. 2015 v Jelením příkopu v areálu Pražského hradu.

Akce se koná s naší záštitou a partnerstvím jako další pilotní akce k přípravám projektu 700. výročí narození Karla IV.

Středověký svět, který svým návštěvníkům nabídne 3x denně rytířské turnaje, představí dobová řemesla či středověkou hudbu, se pro návštěvníky otevře už o příštím víkendu 11. a 12. července vždy od 11 do 19 hodin. Nenechte si tuto jedinečnou akci ujít.

více zde: http://www.rytiriprazskehohradu.cz/

více
10. ročník tradičního Karlovského průvodu

5. 6. 2015

10. ročník tradičního Karlovského průvodu

Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí) vždy první neděli po Velikonocích.

http://www.pruvodkarlaiv.cz/

více
Projekty k 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016 začínají...

19. 5. 2015

Projekty k 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016 začínají...

Připravujeme pro vás interaktivní mapu tzv. Karlovských míst, encyklopedii a kalendář akcí všech regionálních i celorepublikových aktivit našich partnerů spojených se 700. výročím narození Karla IV.

Záštity  projektu od významných osobností veřejného života zde.

více
více novinek

Novinky

10. 12. 2015

Spuštěn nový design webu www.otecvlasti.eu

Dne 1. 12. 2015 byl spuštěn nový design webu www.otecvlasti.eu. Postupně budeme zpřístupňovat kalendář akcí...

31. 10. 2015

Dopis ministrovi kultury Hermanovi s apelem na zachování dotačního titulu pro neziskové organizace k 700. výročí narození Karla IV.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. v dopise ministru kultury Hermanovi a premiérovi Sobotkovi apeluje na...

26. 8. 2015

Spolek karlovských míst v programu České televize Události v kultuře

U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. odvysílala ČT rozsáhlou reporáž o vznikajícím televizním filmu o...

7. 7. 2015

Velké Rytířské slavnosti na Pražském hradě; 11. - 12. 7. 2015; Jelení příkop - areál Pražského hradu

Dovolte, abychom Vás pozvali na akci „Velké Rytířské slavnosti na Pražském hradě“ – které se konají 11. - 12....

5. 6. 2015

10. ročník tradičního Karlovského průvodu

Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě spojené...

více novinek

 • Jestliže král zamýšlí shromáždit poklad loupením a nespravedlností, zamýšlí něco, co není pravda, protože takovým způsobem se poklad hromadí jen za cenu pustošení země.
   
  (Karel IV.)
 • Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený.
   
  A stejně tak ji zdobí, když se král stará víc o to, jak se mají lidé, než se má on sám, protože je spjat s lidmi, jako duše je spjata s tělem.
   
  (Karel IV.)
 • Jestliže král opomene zkoumat činy svého lidu, svých rytířů a svých nepřátel, pak jednoho dne nebude bez starosti o svou vládu.
   
  (Karel IV.)
 • Jak dobře je lidu, jehož král dokáže věci jasně posoudit, umí se rozhodnout a zná, co má znát.
   
  A jak špatně je lidu, když králi něco z toho chybí.
   
  (Karel IV.)
 • Když král pohrdne nějakou maličkostí z toho, oč má pečovat, maličkost přestane být maličkostí.
   
  Podobně se u nemocného tělesná slabost rozmůže a ochromí celé tělo, pokud se jí nevyjde vstříc s lékem.
   
  (Karel IV.)
 • Pokud se král nechá ošálit lichotkami nepřítele, jeho sladkými slovy, a nepřihlédne k jeho činům, bude nepřipraven, až jej nepřítel náhle napadne.
   
  Stejně tak neunikne smrti, koho náhle a nečekaně napadne svým skokem lev.
   
  (Karel IV.)
 • Pro krále je důležité vybavit syna znalostmi o tom, jak uchovat královskou moc, jak být spravedlivý k lidu a jak zvládat vlastní špatnost.
   
  Ať jej nenechá trávit mnoho času lovem nebo jiným touláním, ale naučí jej jasně se vyjadřovat a zařídí, aby se vyhýbal marnostem.
   
  (Karel IV.)
 • Pro krále je důležité, aby se jeho dobrodiní projevovalo na mužích dobrých a na těch, kdo usilují o vědění.

  Budou se pak více snažit tyto vlastnosti pěstovat.

  (Karel IV.)

 • Když král chce, aby někdo poskytoval nějakou službu, je pro něj důležité nejprve poznat mravy toho člověka, a jak dokáže řídit sebe, svůj dům a své blízké.

  Když se král dozví, že má dobré mravy, zvládá své postavení, dbá zákona a trpělivě snáší potíže, jež ho potkávají, ať potom zařídí, aby mu sloužil, pokud k němu nechová zášť.

  (Karel IV.)

 • Vím, že ryzí přítel, jenž tě miluje, je lepší než bratr ( i otec i matka), který si přeje tvou smrt, aby zdědil tvůj majetek.
   
  (Karel IV.)
 • Všechno na světě dychtí po své obdobě.

  (Karel IV.)

 • Když někdo nedokáže zkrotnout a zklidnit se laskavou domluvou, postarej se, aby zkrotnul potupným a drsným potrestáním.

  (Karel IV.)

 • Zdravé tělo je velké bohatství a spokojené srdce velká radost.

  (Karel IV.)

 • Poslušnost z lásky je pevnější než poslušnost z nadvlády a strachu.

  (Karel IV.)

 • Zkušenost s věcmi bývá příčinou cenného napomenutí a výhled na jejich konce příčinou pevné věrnosti.

  (Karel IV.)

 • Na tomto světě je dobré a vznešené mít dobrou pověst, na onom zase nebýt trestán.

  (Karel IV.)

 • Zdravější je mlčet, než mluvit s hlupákem a vyhledat samotu než se spolčit se zlými lidmi.
   
  (Karel IV.)
 • Když je král zločinec, je lépe tomu, kdo se s ním nestýká, než tomu, kdo u něj má významné postavení.

  (Karel IV.)

 • Lepší je člověk neplodný, než člověk s nejapným synem.

  (Karel IV.)

 • Lépe je stýkat se s moudrým chudákem než s bohatým hlupákem.

  (Karel IV.)

 • Prostřednictvím moudrosti lze dojít pokory, dobré vůle, zbožnosti a vyhnout se hříchům.

  (Karel IV.)

 • Kdo hledá moudrost, aniž by četl a lopotil se ve snaze ji získat, nejedná správně.

  Kdo se domnívá, že už ji má, jen trochu nedokonalou, neví nic.

  (Karel IV.)

 • Kdo má dluhy v díle, jimž je povinen svému Stvořiteli, má jistě v každém jiném dobrém díle dluhy mnohem větší.

  (Karel IV.)

 • Nevěř tomu, kdo tvrdí, že zná pravdu a přitom dělá její opak.

  (Karel IV.)

 • Děti touží po sladkostech a nepřestanou je jíst, ani když se jim bude bránit.
   
  Podobně nedokážou držet půst lidé hloupí a cítící náchylnost k tělu. Milují život, ale jen kvůli sobě.
   
  Naopak lidé moudří mají na životě rádi pouze to, že mohou konat dobro. A pak se zříkají potěšení světa, protože ta jen škodí. Mohou sice souviset s různými činnostmi a touhami, ale povahu mají podobnou.
   
  (Karel IV.)
 • Jak by se mohli rovnat činy těch, kdo se snaží dosáhnout věcí užitečných a stálých, a činy těch, kdo pouze touží dosáhnout úkonů plných rozkoše?

  Jinými slovy: žádným způsobem se nemohou rovnat. Je velký rozdíl mezi tím, kdo se snaží poskvrnit špínou škodlivou na tomto světě i na onom, a mezi tím, kdo se odtud snaží pozvednout úmyslem stvrzeným na nebesích.

  (Karel IV.)

 • Kdo pomíjí věci neškodné a lopotí se, se škodlivými, nemá se považovat za pilného.
   
  (Karel IV.)
 • Moudrý člověk snáší hořkost a útrapy jako by byly sladké jak med, protože ví, že nakonec budou neškodné.

  (Karel IV.)

 • Jak dobré a užitečné je činit dobře těm, kdo si to zaslouží, a jak špatné a bez užitku těm, kdo nikoli.
   
  Kdo tohle dělá, mrhá svým úsilím. Kdo činí dobře těm, kteří si to nezaslouží, dopadne jako déšť na písku. Zmizí v něm beze stopy.
   
  (Karel IV.)
 • Člověka se nesluší posuzovat podle řečí, ale podle činů.

  Řeči totiž většinou projdou bez následků, zatímco po činech přichází prospěch nebo újma.

  (Karel IV.)

 • Když se almužna předá ubožákovi, jenž ji potřebuje, je očividně prospěšná.

  Lék také uzdravuje, pokud se vhodně podá nemocnému.

  Ovšem poskytnout almužnu nepotřebnému je jako podat nemocnému nevhodný lék.

  (Karel IV.)

 • Kdo se drží daleko od hlupáků, drží se daleko od špíny a nechává svůj zrak i sluch, aby si od ní odpočaly.

  (Karel IV.)

 • Ze všeho času, vymezeného pro lidský život je pěkné to, co zabírá služba Bohu konáním dobra.
   
  Prostředí je to, co zabírají nezbytnosti, jichž se nelze zříci, jako jsou jídlo, pití, spánek a léčba občasných nemocí.
   
  Špatné je, co zaberou zlé činy.
   
  (Karel IV.)
Facebooková stránka k 700. výročí narození Karla IV.

https://www.facebook.com/vyroci700let

 

Spolupracujeme

 • Za finančního přispějí Karlovarského krajeStatutární město Most
  Projekt realizován za finanční podpory Karlovarského kraje - Živý krajMinisterstvo zahraničních věcí
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo pro místní rozvoj
  Správa Pražského hraduKancelář prezidenta republiky
  Hlavní město PrahaSenát parlamentu České republiky
 • Pražská informační službaStředočeský kraj
  Doba KarlovaBludiště
  Český rozhlasPLZEŇ 2015
  Ústecký krajMěsto Kadaň

mapa webu